ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΛΟΠΩΝ


Διατηρούμε για σχεδόν δύο δεκαετίες γραπτή πολιτική εναντίων των κλοπών προς συμφέρον πελατών, της εταιρείας και της διεξαγωγής Διεθνούς Εμπορίου. Η πολιτική αυτή απότελεί τμήμα του Συστήματός μας Διαχείρισης Ποιότητας και προσυπογράφει την πεποίθησή μας ότι η εφαρμογή αποτελεσματικών ελέγχων για κλοπές αποτελεί φρόνιμη επιχειρηματική επένδυση. Θεωρούμε ότι είναι κατά πολύ λιγότερο δαπανηρό να αποτρέπεται κάποιο έγκλημα από το να επισυμβεί και να μπαίνει σε διαδικασία διερεύνησης.

Απώλειες που μπορεί να προκύψουν είναι:
  • Απώλειες φορτηγών, οχημάτων μεταφοράς, containers ή μέρος φορτίου
  • Κόστος που επισύρει στην εταιρεία η κλοπή φορτίων
  • Κόστος διερεύνησης γεγονότων κλοπής
  • Κόστος από μη ικανοποιημένους πελάτες που τα προϊόντα τους εκλάπησαν ή διατέθηκαν παράνομα
  • Αύξηση των ασφαλίστρων
  • Σύνδεση της εταιρείας με γενονότα κλοπής και επιπτώσεις στη φήμη της.

Με την επέκταση δραστηριοτήτων logistics οι κλοπές φορτηγών, ρυμολκουμένων, containers και οχημάτων διανομής και κατ’ επέκταση φορτίων έχουν καταστεί σοβαρό πρόβλημα. Μέχρι πρόσφατα, οι περισσότεροι μεταφορείς αντιδρούσαν εκ των υστέρων σε τέτοια περιστατικά και δεν αναλάμβανα από πριν αποτρεπτική δράση. Όμως η βιομηχανία των logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας αναπτύσσεται και επεκτείνεται με ταχείς ρυθμούς και οι κίνδυνοι πολλαπλασιάζονται.

Δεν υπάρχει απλή λύση που απαλοίφει τον κίνδυνο κλοπών φορτίων και οχημάτων, μπορούν όμως να αναληφθούν βήματα για ελαχιστοποίησή του. Η πολιτική μας εναντίων των κλοπών συμπεριλαμβάνει αρχές και βέλτιστες πρακτικές που παρακολουθούνται από τη Διεύθυνση και τους ανθρώπους της εταιρείας. Οι πρακτικές αυτές έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με συμβουλευτικές και ρυθμιστικές αρχές, εταιρείες παρατήρησης Επιχειρηματικής Ηθικής και την ασφαλιστική βιομηχανία και έχουν μορφή ενοτήτων θεμάτων που παρατηρούμε και παρακολουθούμε στα πλαίσια της προσέγγισής μας για πρόσληψη τέτοιοων φαινομένων.

  1. Προστασία πληροφορησης αναφορικά με μεταφορές φορτίων και σχετκές κινήσεις
  2. Προληπτικές ενέργειες και δράσεις σε εμπορευματικούς τερματικούς μας σταθμούς
  3. Αποφυγή εκτεταμένων δρομολογίων μεταφορών και μεταφορτώσεων