Περί Συμμόρφωσης


Σας προσκαλούμε να ανατρέξετε στο μοναδικό χαρτοφυλάκιο συμμόρφωσης που διαθέτει η εταιρεία μας και που αναπτύξαμε προς όφελος των πελατών μας σε περιβάλλον που το Παγκόσμιο Εμπόριο ανοίγει πόρτες εισόδου σε μέχρι σήμερα ανεξερεύνητες και μεταβαλλόμενες αγορές, νέα προϊόντα, τεχνολογίες, καινούργιους διεθνείς πελάτες και περισσότερο εκτεταμένες και πολύπλοκες Εφοδιαστικές Αλυσίδες.

Επίσης το Διεθνές Εμπόριο μπορεί να επιφυλάσσει προκλήσεις που προέρχονται από ειδικές απαιτήσεις ρυθμιστικών αρχών διαφόρων χωρών. Για τούτο οι εταιρείες που διαχειρίζονται Διεθνείς Μεταφορές, Logistics και Εφοδιαστικές Αλυσίδες πελατών τους οφείλουν να τους εξασφαλίζουν απέναντι σε κινδύνους, ζημιές, απώλειες, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ανεπαρκή τεκμηρίωση, έλλειψη συμμόρφωσης προς νόμους, τελωνειακούς κανονισμούς και δημοσιονομικούς κινδύνους.

Η επικοινωνία προς τον πελάτη πρέπει να είναι έγκυρη, γρήγορη, έγκαιρη, ειλικρινής, διαφανής και σε πλαίσια άρτιας επαγγελματικής κατάρτισης. Είναι αμφισβητούμενο κατά πόσο μια εταιρεία που δεν έχει πιστοποιημένη βιωσιμότητα, ποιότητα υπηρεσιών, γνώση περιβαλλοντικών διατάξεων, συμμόρφωση με τα πρότυπα του κλάδου και κώδικα επιχειρηματικής ηθικής μπορεί να διαχειρισθεί επιτυχημένα και προς όφελος του πελάτη κινδύνους που μπορεί να υποβόσκουν στην Εφοδιαστική Αλυσίδα.

Τα συμβόλαια με εταίρους και πελάτες πρέπει να είναι νομικά και δημοσιονομικά ορθά. Σε κάθε χώρα μπορεί να υπάρχουν κίνδυνοι σε τελωνειακούς κανονισμούς, συστήματα καταθέσεων στοιχείων για επιτηρούμενες συναλλαγές διακίνησης φορτίων και συνδεδεμένες ηλεκτρονικές εφαρμογές ελέγχου. Η διαχείριση κινδύνου σημαίνει προετοιμασία και γνώση ώστε να υπάρχουν από πριν απαντήσεις σε εν δυνάμει κινδύνους ενώ και τα συστήματα εταιρικής διαχείρισης και παρακολούθησης είναι σημαντικά όπως και η εμπειρία και η συνεχής εκπαίδευση των στελεχών.

Πιστοποιημένη Συμμόρφωση και Διαχείριση Κινδύνου υποδηλώνουν καλή εταιρική διακυβέρνηση.

Εταιρείες που έχουν προληπτικά εφαρμόσει έγκυρα διεθνή συστήματα συμμόρφωσης είναι σε θέση να ανιχνεύουν και απαλοίφουν αδυναμίες και κενά. Οι κανονισμοί συμμόρφωσης αποτελούν τον δεσμό ανάμεσα σε ρυθμιστικούς κανόνες, την επιχειρηματική κοινότητα και τους ανθρώπινους πόρους της επιχείρησης.

Προκαθορισμένες αρμοδιότητες, συστήματα ελέγχου, πρότυπα και κώδικες συμπεριφοράς δίνουν στα στελέχη μας τη δυνατότητα να παίρνουν ενήμερες αποφάσεις.